Najdeme to pro vás! Ať už se jedná o trvalé zaměstnance nebo o agenturní pracovníky

Naše agentura nabízí následující možnosti přidělení zaměstnanců

01

Zaměstnanci Agentury jsou dočasně přidělení na dobu určitou (smlouva na min. 3 měsíce) s možnosti prodloužení smlouvy.

02

Zaměstnanci agentury jsou dočasně přidělení, jsou však považování za stále pracovníky společnosti, do které jsou přijati. V tomto případě agentura garantuje, že nebude s těmito zaměstnanci manipulovat, ani je převádět na jiná pracovní místa a že má na tyto zaměstnance po dobu trvání smlouvy pouze ta společnost, která investovala do jejich zaučení. Smlouva je v tomto případě uzavřena na dobu neurčitou, s dohodnutou výpovědní lhůtou.

03

S klientem je sepsána smlouva na dobu neurčitou, i když tento nemá momentální potřebu doplnit stav pracovníku. Je uzavíraná pro případ pozdějšího využití, například kdy klient získává v průběhu roku mimořádné zakázky nebo rozšiřuje výrobu nastane nutnost doplnit stav zaměstnanců. Klient je na základě této smlouvy veden v databázi agentury zdarma. Teprve v případě skutečné potřeby našich služeb jsou na základě poptávky klienta dodáni naší agenturou zajištění zaměstnanci v požadovaném počtu a termínu. Až v tomto okamžiku začínají platit podmínky uvedené ve smlouvě. Tato forma spolupráce je pro klienta velice operativním řešením momentálního nedostatku pracovních sil.

Dle počtu zaměstnanců jsme schopni zajistit pro klienta nabízené služby a to v následujících termínech

Do 10 zaměstnanců

realizace do 7 dnů před požadovaným datem

10 a více zaměstnanců

poptávka 14 dnů před požadovaným datem přidělení

Větší počet zaměstnanců

V tomto případě může být nástupní termín pevný nebo průběžný

Konkrétní poptávky klient zadává na základě uzavřené smlouvy. Ty jsou pak její součásti a je možné je zasílat v elektronické podobě. Agentura pak poptávky zpětně potvrdí a stávají se oboustranně závaznými.

Následné vyúčtování provedených prací se provádí za podmínek uzavřených ve smlouvě. Provádí se zpravidla měsíčně, po vzájemně odsouhlasených denních výkazů zaměstnanců. Orientační nabídka oborů s přiřazenou sazbou je v další části naší nabídky. Konkrétní hodinová sazba a doba splatnosti faktur je vždy předmětem osobního jednání.

Interní informace, jako podrobný rozbor sazby, reference o naší agentuře a odpovědi na doplňující otázky, Vám rádi poskytneme při osobním jednání.

Um Ihnen zu helfen, das zu finden, was Sie auf unserer Website suchen, um Ihnen viel Herumklicken zu ersparen und um zu vermeiden, dass Sie Werbung für Dinge sehen, an denen Sie nicht interessiert sind, benötigen wir zum Beispiel Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies, kleinen Dateien, die in Ihrem Browser gespeichert werden. Sie helfen uns, Ihnen unsere Website so anzuzeigen, dass alles richtig und nach Ihren Wünschen funktioniert.